Hoe slotenmaker Galmaarden kan u tijd, stress en geld besparen.

Zat weet te gluren daar waar jouw woont maar dat wordt hem niet...... DIMONA WENSLADY Mijn kennismaking betreffende een drafsport!

De tachygrafie of snelschrijfkunst en een stenografie, welke via een stelsel over tekens dit gesprokene woordelijk teruggeeft, hebben de schoonschrijfkunst verdrongen. Het voorgeslacht schijnt verdere tijd en geduld te beschikken over gehad teneinde een mirakels over de etsnaald en der graveerstift betreffende een ganzenpen na te streven dan met de haastige eeuw kan zijn te beurt gevallen.

Behalve alsnog twee schoenmakers en twee goudsmeden, een wijn­koper en een paar bakkers, één betreffende brood, een ander aangaande ‘suycker’ ofwel banket, vermeld je wanneer bewoners der randen betreffende de Oude Delft alsnog: Mr.

Cent bezat zo’n verzameling ooftbomen, waardoor hij voor zijn buurtgenoten bij de titel ‘bogartman’ vertrouwd was, welke mettertijd ons familienaam werden. Precies ingeval een naam betreffende een vermaarde president betreffende de Dordtse Synode, Bogerman, die door Vondel met een woordspeling  wanneer ‘dit hooft der snoden’ werd betiteld.

De naastwonende ernaast oefende ‘Inde Drie Candelaers’ dit schrijnwerkersvak uit. Nog een lakenbereider, in wiens huis een gevelsteen prijkte met ons afbeelding, waaronder stond te lezen ‘Inde Schaepscoy’ wegens degenen die het konden. Wegens een ongeletterden, wier aantal toentertijd bijzonder groot was, gaf een duidelijke voorstelling van ons schaapskooi aanwijzing voldoende om te kunnen weten daar waar ze Corstiaen Cornelisz hadden te uitkijken.

2 huizen zuidwaarts woonde de toenmalige ‘voorleser in d'antieke Kerck’, die later met een westzijde van de Hip­potytusbuurt een persoonlijk huis betrok. In het register dat we volgen, heet hij slechts Guillame; in het register betreffende de Verponding van 1620 luidt zijn volle titel: Guillame du Rieu ‘wegens­leser’.

Een duidelijk bewijs, dat sedertdien ten minste twee huizen tot één werden verbouwd. Op de grote plattegrond over een stad Delft, door een zorg en onder toe­zicht over Betreffende Bleyswyck in 1675 en eerstvolgende jaren ver­vaardigd, telt men minder huizen, vervolgens in dit kohier van lees meer dit haardstedegeld aan 1637 geraken opgegeven en minder dan in een legger der verponding aan 1620 voorkomen. Zomede in dit register aangaande het haardstedegeld aan 1600, dat ons tot gids fungeert.

Kuieren wij vanaf ‘een Culck’ de oostzijde met het Antieke Delft zuidwaarts op, vervolgens aankomen we in het begin langs 2 ‘suppoosten van Mars’ of betreffende ‘Bellona’, zo men wensen zijn, immers ons spies- en ons scheêmaker; ons ‘Italiaen’, die dit register noemt: Mario een Lamodderet.

-, het wil zeggen men dien een huik naar de bries haken, in praktijk, absoluut ten profijte met zijne beurs, doch ofwel de kunst, ‘die göttliche’, daar nauwelijks beschadiging bij leed kan zijn ons belangstelling, welke bestaan deskundige tijdgenoten mijns inziens alreeds bevestigend beschikken over beantwoord.

). Veel achternamen die op man eindigen, beschikken over hun oorsprong te danken aan een bedrijf dat een der voorouders uitoefende.

Geoorloofd had zijn grootvader trouwens zijn werkplaats ofwel atelier in een ‘refter’ ofwel eetzaal van een oud klooster, zoals Karel aangaande Mander in het voormalig St. Annaklooster.

Een momentje bovendien woonde een ‘heuyckmaecker’, wiens huis heette ‘Inden Wenteltrap’. Hij vervaardigde dit vrouwenkledingstuk huik genaamd, het men de voorloopster van een moderne regenmantel kan benoemen.

Verder daar waren vele brouwerijen te vinden. Op ons enige uitzondering na, werkten ze allen met een paar ketels en twee eesten, ook voor persoonlijk toepassen wanneer vanwege een dorstige stadgenoot, een talrijke biertappers en allen in en behalve een Republiek welke dit er gebrouwen ‘oud Delfsch’, ‘Moselaer’, ‘Israël’ of ‘Pharao’ op prijs stelden. In het register vind ik [aangaande een 3 Akerstraat naar dit noorden lopend]

Dat zo'n ernstig man, iemand die een deel betreffende een opleiding over toekomstige predikanten was toevertrouwd, zodra „speelman’ op brui­loften en herbergen profane liedjes gezongen of aan zijn blaas- ofwel snareninstrument wereldse tonen ont­lokt gaat hebben, mag ik ingewikkeld aannemen. Evenwel zou men daartegen mogen aanvoeren het de Psalmen, om ze des te beter in de herinnering te vestigen, aan­vankelijk hier te lande op ‘waerlicke voysen’ werden gezongen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Hoe slotenmaker Galmaarden kan u tijd, stress en geld besparen.”

Leave a Reply

Gravatar